Tại sao cần phải công bố thực phẩm ?

Công bốthực phẩm là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng. Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp

Tại sao cần phải công bố thực phẩm?
Tại sao cần phải công bố thực phẩm?

Công bố thực phẩm là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường nên đăng ký với các cơ quan có chứng nhận giá trị được xã hội chấp nhận. Công bố thực phẩm là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Với mỗi sản phẩm dịch vụ hàng hóa môi trường khác nhau có các tiêu chuẩn khác nhau trong việc công bố.

Việc công bố thực phẩm có tác dụng rất lớn trong sản xuất kinh doanh. Công bố thực phẩm giúp cho sản phẩm dịch vụ dễ dàng lưu thông , ngày càng làm tăng thêm lòng tin của khách hàng đối với nhà sản xuất góp phần nâng cao uy tín của nhà sản xuất, kinh doanh thực phẩm, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường và thuyết phục khách hàng chấp nhận sản phẩm.

Hơn nữa những sản phẩm thực phẩm được chứng nhận sẽ có ưu thế cạnh tranh đối với những sản phẩm cùng loại khi chưa được chứng nhận vì vậy mà hoạt động chứng nhận sản phẩm đã trở thành công cụ tiếp thị hữu hiệu cho nhà sản xuất. Chứng nhận thực phẩm cũng là một cách thức kiểm soát sản xuất, trên cơ sở đó sẽ giúp nhà sản xuất giữ ổn định chất lượng; cải tiến năng suất; giảm sự lãng phí và giảm tỉ lệ sản phẩm bị phế phẩm.

Các doanh nghiệp có quyền lựa chọn tổ chức chứng nhận thực phẩm uy tín chất lượng và được  chấp nhận trên toàn quốc. Các doanh nghiệp có thể tự lựa chọn được phương thức đánh giá sự phù hợp phù hợp với đối tượng của công bố hợp chuẩn để đảm bảo độ tin cậy của kết quả đánh giá. Duy trì liên tục sự phù hợp của các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường đã đăng ký công bố hợp chuẩn; duy trì việc kiểm soát chất lượng, đăng ký kinh doanh thử nghiệm và giám sát định kỳ tại cơ sở sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân.

Ngoài ra nếu phát hiện sự không phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường đã công bố chất lượng thực phẩm hợp chuẩn trong quá trình lưu thông, sử dụng cần tạm ngừng việc xuất xưởng và tiến hành thu hồi các sản phẩm, thay đổi giấy phép kinh doanh hàng hóa không phù hợp đang lưu thông trên thị trường trong trường hợp sản phẩm, hàng hóa không phù hợp có rủi ro cao gây mất an toàn cho người sử dụng. Sau đó tiến hành các biện pháp khắc phục sự không phù hợp, thông báo bằng văn bản cho Chi cục về kết quả khắc phục sự không phù hợp trước khi đưa các sản phẩm hàng hóa vào thị trường.

Mọi thông tin về thủ tục nhập khẩu thực phẩm xin vui lòng liên hệ Công ty Vinalines Logistics:

Điện thoại: 0904 405 565 (Mr Ngân) – 0365 022 066 (Mr Đức)

Email: pbngan@vinalineslogistics.com.vn