Chứng từ xuất nhập khẩu cần chú ý

Chứng từ xuất nhập khẩu cần chú ý: Chứng từ xuất nhập khẩu là văn bản mà cơ quan hoặc người xuất khẩu ban hành nhằm mục đích hỗ trợ người nhập khẩu nhận được đủ hàng đúng quy định.

Chứng từ xuất nhập khẩu cần chú ý
Chứng từ xuất nhập khẩu cần chú ý

Một bộ chứng từ xuất nhập khẩu gồm những gì?- Chứng từ xuất nhập khẩu cần chú ý

 • Hóa đơn thương mại: Đây là chứng từ cơ bản nhất của bộ chứng từ hàng hóa. Nó là yêu cầu người bán đòi hỏi người mua phải trả số tiền đã ghi trên hóa đơn. Hóa đơn này cần nêu rõ đặc điểm sản phẩm, đơn giá và tính tổng giá trị hàng hóa. Phương thức thanh toán và chuyên chở cũng cần được đề cập trong đó. Hóa đơn thường cần lập thành nhiều bản để dùng cho nhiều việc khác nhau. Nó vừa cần xuất trình cho ngân hàng để lấy tiền hàng vừa cần cấp cho công ty bảo hiểm để tính phí bảo hiểm nếu bạn đã mua bảo hiểm hàng hóa.
 • Bảng kê chi tiết: Đây là chứng từ miêu tả chi tiết hàng hóa trong lô hàng. Điều này sẽ giúp cho việc quản lý lô hàng dễ dàng hơn nhờ việc cấp mã và gọi tên chúng trên bảng kê chi tiết.
 • Phiếu đóng gói: Là bảng kê khai mọi hàng hóa có trong kiện hàng. Phiếu đóng gói được đặt trong bao bì để người mua dễ thấy hoặc để trong túi gắn ngay bên ngoài bao hàng. Phiếu đóng gói ngoài loại đóng gói chi tiết người ta còn phát hành phiếu đóng gói kiêm luôn bản kê trọng lượng khá tiện lợi.
 • Giấy chứng nhận chất lượng: Chứng nhận này nhằm xác thực chất lượng của hàng hóa đang giao và chứng minh mặt hàng này phù hợp với yêu cầu đã thảo trong hợp đồng.
 • Giấy chứng nhận số lượng: Kiểm định lại chắc chắn số lượng hàng hóa được giao. Chứng từ này rất cần thiết khi giao những mặt hàng như rượu chai, thuốc lá đóng bao…
 • Giấy chứng nhận trọng lượng: Chứng nhận số lượng hàng hóa được giao và dùng trong mua bán những mặt hàng mà trị giá tính ngay trên cơ sở trọng lượng.

  Các loại chứng từ phổ biến nhất hiện nay phải kể đến – Chứng từ xuất nhập khẩu cần chú ý

  • Chứng từ hàng hóa: Có tác dụng chỉ rõ giá trị, chất lượng và số lượng của hàng hóa. Những chứng từ này cần được người bán làm và người mua là người nhận chúng, trong bộ chứng từ này chủ yếu là hóa đơn thương mại, bảng kê, phiếu đóng gói và giấy chứng nhận chất lượng.
  • Chứng nhận vận tải: Chứng nhận này là chứng từ cần thiết do người chuyên chở cấp để xác nhận mình đã nhận hàng. Trong bộ chứng từ vận tải thường bao gồm vận đơn đường biển, biên nhận cảng,… Đối với vận tải đường sắt và hàng không thì cần vận đơn đường sắt và đường hàng không đi kèm.
  • Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
   VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC
   Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
   Tel: + 84 3577 2047/ 48 Fax: +84 3577 2046
   Website: www.vinalineslogistics.com.vn
   Contact:
   Mr Log Vinalines: 0365 022 066 – info@vnll.vn
   Mr Việt : 0943.064.205