Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông!
Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam xin gửi tới Quý cổ đông báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020.
Đề nghị xem trong file đính kèm.
Trân trọng cảm ơn!