Báo cáo thường niên 2018 của Công ty CP Vinalines Logistics Viet Nam

Kính gửi: Quý Cổ đông!
Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam xin gửi tới quý Cổ đông Báo cáo thường niên năm 2018.
Đề nghị xem trong file đính kèm.
Trân trọng cảm ơn!