Báo cáo thường niên 2017 của Cty Cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam

Kính gửi Quý cổ đông!
Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam xin gửi Báo cáo thường niên năm 2017.  (Đề nghị xem trong file đính kèm).

bao_cao_thuong_nien_2017

Trân trọng cảm ơn!