Báo cáo tài chính quý IV năm 2019

Kính gửi quý Cổ đông!

Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam xin gửi tới quý cổ đông bản đính chính báo cáo tài chính quý IV-2019.

Đề nghị xem trong file đính kèm.

Trân trọng cảm ơn!

Dinh chinh BC tai chinh quy IV-2019