Báo cáo tài chính quý II năm 2018 của Cty Cp Vinalines Logistics Việt Nam

Kính gửi: Quý Cổ đông!
Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam xin gửi tới quý Cổ đông báo cáo tài chính quý II/2018.
Đề nghị xem trong file đính kèm.
 Trân trọng cảm ơn!