Báo cáo tài chính quý 3/2020 công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam

Kính gửi: Quý cổ đông!
Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam xin gửi tới Quý cổ đông báo cáo tài chính quý 3/2020.
Đề nghị xem trong file đính kèm.
Trân trọng cảm ơn!