Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 của Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam

Kính gửi quý Cổ đông!
Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam xin gửi tới quý Cổ đông báo cáo tài chính quý 1 năm 2019.
Đề nghị xem trong file đính kèm.
Trân trọng cảm ơn!