Báo cáo tài chính của Cty CP Vinalines Logistics 6 tháng đầu năm 2019 đã được soát xét

Kính gửi quý Cổ đông!
Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam xin gửi tới quý Cổ đông báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 đã được soát xét.
Đề nghị xem trong file đính kèm.
 Trân trọng cảm ơn!