Báo cáo tài chính CT CP Vinalines Logistics Việt Nam đã kiểm toán năm 2019

Kính gửi Quý cổ đông!

Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam xin gửi tới Quý cổ đông báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

Đề nghị xem trong file đính kèm.

Trân trọng cảm ơn!

BC tai chinh nam 2019 da kiem toan