Báo cáo tài chính Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam quý I năm 2020

Kính gửi quý Cổ đông!
Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam xin gửi tới quý Cổ đông báo cáo tài chính quý I/2020. Đề nghị xem trong file đính kèm.
Trân trọng cảm ơn!