Báo cáo tài chính công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam năm 2018 đã được kiểm toán

Kính gửi: Quý cổ đông!
Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam xin gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
Đề nghị xem trong file đính kèm.
Trân trọng cảm ơn!