Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông!
Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam xin gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2020.
Đề nghị xem trong file đính kèm.
Trân trọng cảm ơn!