Nghị định 124/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016

Nghị định 124/2016/NĐ-CP quy định về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa Việt Nam và Lào.

Theo đó:

Hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Lào thuộc Danh mục hàng hóa quy định tại phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này được áp dụng mức thuế suất nhập khẩu bằng 50% thuế suất nhập khẩu ATIGA.

Nếu thuế suất tại Biểu thuế ATIGA cao hơn thuế xuất tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) thì áp dụng giảm 50% theo thuế suất quy định tại MFN.

Hàng hóa được hưởng ưu đãi trên phải đáp ứng điều kiện sau:

+ Nhập khẩu và vận chuyển thẳng từ Lào vào Việt Nam.

+ Đáp ứng quy định hiện hành về quy tắc xuất xứ áp dụng cho hàng hóa được hưởng ưu đãi thuế quan Việt Nam – Lào và có Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu S do cơ quan có thẩm quyền của Lào cấp theo quy định.

Nghị định 124/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/9/2016 đến 03/10/2020.

Bấm vào đây để xem  124_2016_ND-CP_321515