Kiểm tra chất lượng ATTP

Kiểm tra chất lượng ATTP: Lô hàng Mứt trái cây đã chế biến xay nhiễn,quy cách 1L/chai, xuất xứ Korea sẽ nhập khẩu 15/1/2018. Theo TT 4755/QĐ-BCT VỀ VIỆC CÔNG BỐ […]

Thủ tục nhập khẩu tài liệu kỹ thuật cơ khí

Thủ tục nhập khẩu tài liệu kỹ thật cơ khí ( gồm sách tài liệu bằng giấy và đĩa CD…)  khi một công ty có nh cầu nhập khẩu về […]

Temporary import&re-export bonded warehouse

Temporary import&re-export bonded warehouse, Refrigerated shipping of some issues that need attention include: Temporary import&re-export bonded warehouse,  Preliminary winter houses in specialized growing areas: Transportation of refrigerated cargoes. It is […]