Cho thuê kho bãi tại Lào Cai

Cho thuê kho bãi tại Lào Cai. Với tổng diện tích hơn 500.000m2 kho bãi nằm tại  các khu công nghiệp khu vực, cảng biển tại  các tỉnh thành phố trọng […]

Cho thuê kho bãi tại Hải Phòng

Cho thuê kho bãi tại Hải Phòng Với tổng diện tích hơn 500.000m2 kho bãi nằm tại  các khu công nghiệp khu vực, cảng biển tại  các tỉnh thành phố […]

Nhập, Bán trong nước và Xuất khẩu MTBE HS: 29093000

Nhập, Bán trong nước và Xuất khẩu  MTBE HS: 29093000.  Giấy phép kinh doanh có chức năng nhưng chất (Merthyl Tertiary Butyl Ether MTBE), mã HS: 2909 3000 có thuộc […]

Thủ tục NK nguyên liệu, vật tư& XK sản phẩm

– Căn cứ Điều 70 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 quy định Thủ tục NK nguyên liệu, vật tư & XK sản phẩm “Điều 70.  Thủ tục NK nguyên liệu, vật tư& XK […]