Thủ tục nhập khẩu xe điện loại 2 bánh

Thủ tục nhập khẩu xe điện loại 2 bánh (electronic scooter) tương tự như xe điện cân bằng, tốc độ: 35km/h, pin lithium, motor: 450W, kích thước bánh xe: 26cm, […]