Hàng siêu trường, siêu trọng là gì?

1. Thế nào là hàng siêu trường, siêu trọng Hàng siêu trường, siêu trọng là hàng không thể tháo rời (chia nhỏ), khi xếp lên phương tiện vận chuyển có […]