Thủ tục nhập khẩu cá hồi xông khói

Thủ tục nhập khẩu cá hồi xông khói về Việt Nam để kinh doanh. 1/ Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch: Thủ tục nhập khẩu cá […]

Thủ tục C/O xuất khẩu đá basalt HS 68010000

Thủ tục c/o xuất khẩu đá basalt thành phẩm (code 6801 0000) sang Hàn quốc 1/Về thủ tục xuất khẩu: Thủ tục c/o xuất khẩu đá basalt – Căn cứ Nghị […]