Cho thuê kho bãi tại Hải Phòng

Cho thuê kho bãi tại Hải Phòng Với tổng diện tích hơn 500.000m2 kho bãi nằm tại  các khu công nghiệp khu vực, cảng biển tại  các tỉnh thành phố […]

Thủ tục NK nguyên liệu, vật tư& XK sản phẩm

– Căn cứ Điều 70 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 quy định Thủ tục NK nguyên liệu, vật tư & XK sản phẩm “Điều 70.  Thủ tục NK nguyên liệu, vật tư& XK […]

Xuất trả vào Kho ngoại quan

Xuất trả vào Kho ngoại quan: Công ty (Bên A) gia công cho thương nhân Hong Kong (bên B), Bên B (Hong Kong) chỉ định bên C (Đài Loan) giao […]